RON CLAMP SILICON THỰC PHẨM – HỆ SMS

  • Ron đệm silicon thực phẩm
  • Nhiệt độ làm việc: -60°C đến +180°C
  • Kích thước: hệ clamp SMS 1/2″ đến 4″

0794 36 8881

Contact Me on Zalo