MỠ BÔI TRƠN THỰC PHẨM – ROCOL PUROL GREASE

  • Trạng thái: mỡ bôi trơn
  • Màu sắc: trắng
  • Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 110°C
  • Độ nhớt: 100cSt 
  • Tải trọng: 355kg
  • Chứng nhận: NSF H1, 3H
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo

0794 36 8881