SẢN PHẨM MỚI : EVOVN PSB SIL DẪN HÓA CHẤT ĐẬM ĐẶC

ỐNG DẪN HÓA CHẤT ĐẬM ĐẶC Khi lựa chọn ống dẫn hóa chất, phải dựa trên tương tác giữa hóa chất dẫn và vật liệu ống. Các điều kiện nhiệt độ, áp lực làm việc, đường kính ống cũng xem xét. Những loại hóa chất cơ bản, nồng độ thấp, ...

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo

0794 36 8881