PHÂN LOẠI REN – THEO CẤU TẠO HÌNH DẠNG – PHẦN 2

Như đã đề cập ở bài viết trước, có 4 loại phân loại ren chính. Ở phần này, chúng ta cùng tìm hiểu cách phân loại theo hình dạng.

1. HỆ MÉT

 • Prôfin ren hệ mét là một tam giác đều, dùng đơn vị đo là mm, ký hiệu ren hệ mét là M.
 • Ren hệ mét có hai loại: ren hệ mét bước lớn và ren hệ mét bước nhỏ. Hai loại ren này có cùng đường kính nhưng có bước ren khác nhau.
 • Các kích thước củachúng được quy định trong TCVN 2247- 77 và TCVN 2248 – 77

2. REN CÔN HỆ MÉT

 • Prôfin ren côn hệ mét là một tam giác có góc ở đỉnh là 60O, dùng đơnvị đo là mm, ký hiệu là MK.
 • Các kích thước của chúng được quy định trong TCVN 2253 – 77.

Xem thêm: REN CÔN LÀ GÌ?

3. REN ỐNG

Ren ống dùng trong các mối ghép bằng ống, ren ống có prôfin là một tam giác cân, góc ở đỉnh là 55O , đơn vị đo là inch, (1 inch = 25,4 mm). Có hai loại ren ống:
 • Ren ống hình tr, ký hiệu là G. Các kích thước của ren ống hình trụ được quy định trong TCVN 4681 – 89.
 • Ren ống hình cônký hiệu là R. Các kích thước của ren ống hình côn được quy định trong TCVN 4631 – 88.

Xem thêm: REN HỆ ANH (BSP)

Xem thêm: REN HỆ MỸ (NPT)

4. REN TRÒN

 • Prôfin ren là một cung tròn, đơn vị đo là mm, ký hiệu là Rd.
 • Các kích thước của chúng được quy định trong TCVN 2256 – 77.
 • Ren tròn được dùng cho các chi tiết có vỏ mỏng.

5. REN HÌNH THANG

 • Prôfin ren hình thang là một hình thang cân, góở đỉnh là 30O, dùng đơn vị đo là mm,ký hiệu là Tr.
 • Các kích thước của ren hình thang một đầu mối được quy định trong TCVN 2254 – 77.
 • Đối với ren hình thang nhiều đầu mối được quyđịnh trong TCVN 2255 – 77.

6. REN RĂNG CƯA

 • Prôfin là hình thang thường có góc ở đỉnh là 30O , đơn vị đo là mm, ký hiệu là S

7. REN HÌNH VUÔNG

Ngoài ra do yêu cầu sử dụng người ta còn dùng các loại ren không tiêu chuẩn như ren hình vuông có prôfin là hình vuông hoặc ren hình chữ nhật có prôfin là hình chữ nhật.

PHÂN LOẠI REN

 

Xem thêm: PHÂN LOẠI REN – MỘT SỐ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo

0794 36 8881