KÍ HIỆU REN THEO TIÊU CHUẨN

KÍ HIỆU REN THEO TIÊU CHUẨN

Ngoài việc biểu diễn ren theo hình vẽ, còn phải sử dụng các ký hiệu ren theo quy định TCVN 204-66.

Các ký hiệu ren phải ghi rõ profin ren (gồm đường kính ngoài và bước ren), hướng xoắn và số đầu mối. Trong đó:

  • Profin ren được ký hiệu bằng chữ viết tắt đặc trưng cho profin tên gọi loại ren. Xem thêm: KÍ HIỆU REN
  • Nếu ren thường có hướng xoắn phải và một đầu mối, tiêu chuẩn cho phép không cần ghi ký hiệu này.
  • Ký hiệu ren được viết theo : hệ ren (chữ) đường kính ngoài của ren và bước ren, hai số này cách nhau một dấu x.

Ví dụ:

  • M20 x 1: Là ren hệ mét có đường kính danh nghĩa d = 20mm và bước ren p = 1mm.
  • M12. Phải Có nghĩa là ren hệ mét với đường kính danh nghĩa d = 12mm, bước ren tiêu chuẩn 1,75mm cho ghép không ghi, ren có hướng xoắn phải.
  • M16 x L4 – P2 – 4h6h (TWO STARTS): Là ren hệ mét có đường kính danh nghĩa d = 10mm và bước ren p = 2mm, bước xoắn L=4mm, TWO STARTS = Ren hai đầu mối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo

0794 36 8881