PHÂN LOẠI REN – REN HỆ MÉT – PHẦN 3

PHÂN LOẠI REN – REN HỆ MÉT

  • Prôfin ren hệ mét là một tam giác đều, dùng đơn vị đo là mm, ký hiệu là M.
  • Có hai loại: ren hệ mét bước lớn và ren hệ mét bước nhỏ. Hai loại ren này có cùng đường kính nhưng có bước ren khác nhau.
  • Các kích thước củachúng được quy định trong TCVN 2247- 77 và TCVN 2248 – 77

Xem thêm: KÍ HIỆU REN

REN BƯỚC LỚN

  • Ren bước lớn: ký hiệu là chữ M kèm theo kích thước về đường kính: M14, M16…
  • Tiêu chuẩn ren bước lớn được quy định chi tiết trong TCVN 2247–77.

REN BƯỚC NHỎ

  • Ren bước nhỏ: Ký hiệu của ren bước nhỏ thì cộng thêm chỉ số về bước ren: Ví dụ M10x0.75 ; M12x1.
  • Tiêu chuẩn ren bước nhỏ được quy định đầy đủ trong TCVN 2248 – 77.

Ý NGHĨA KÍ HIỆU REN

  • M20 x 1: Là ren hệ mét có đường kính danh nghĩa d = 20mm và bước ren p = 1mm.
  • M12. Phải Có nghĩa là ren hệ mét với đường kính danh nghĩa d = 12mm, bước ren tiêu chuẩn 1,75mm cho ghép không ghi, ren có hướng xoắn phải.
  • M16 x L4 – P2 – 4h6h (TWO STARTS): Là ren hệ mét có đường kính danh nghĩa d = 10mm và bước ren p = 2mm, bước xoắn L=4mm, TWO STARTS = Ren hai đầu mối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo

0794 36 8881